Xem thêm

 Cửa hàng nổi bật

Xem thêm
Sản phẩm đã xem


 Danh mục phổ biến


Quy trình mua hàng

Muaho247.com - Nền tảng giúp bạn mua sắm, đấu giá hàng Nhật, Mỹ một cách dẽ dàng. Chi phí sản phẩm và chi phí vận chuyển được chia thành hai khoản thanh toán riêng biệt. Hãy yên tâm mua sắm khi biết rằng bất kể bạn mua hàng từ khu vực nào, phí vận chuyển sẽ chỉ được tính sau khi các mặt hàng của bạn được đóng gói.

muaho247.com
Đóng gói & vận chuyển

Đóng gói hàng và vận chuyển về Việt Nam

muaho247.com
Thanh toán & nhận hàng

Thanh toán phí vận chuyển & nhận hàng

muaho247.com
Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn đấu giá hoặc mua

muaho247.com
Đấu giá/đặt mua

Đấu giá hoặc đặt mua sản phẩm bạn muốn

muaho247.com
Thanh toán đơn hàng

Thanh toán hoàn toàn hoặc một phần giá trị đơn hàng

muaho247.com
Tiếp nhận đơn hàng

muaho247.com tiếp nhận và xử lý đơn hàng bạn của bạn

muaho247.com
Đóng gói & vận chuyển

Đóng gói hàng và vận chuyển về Việt Nam

muaho247.com
Thanh toán & nhận hàng

Thanh toán phí vận chuyển & nhận hàng

muaho247.com
Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn đấu giá hoặc mua

muaho247.com
Đấu giá/đặt mua

Đấu giá hoặc đặt mua sản phẩm bạn muốn